Projekte te finalizuara dhe Certifikata

Ndertim te veprave civile, industriale, turistike, bujqesore, autostradash, rrugesh dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Punime restaurimi, vepra beton, beton armeje te veçanta. Punime dheu, murature, betoni. Prodhim dhe tregetim i materialeve te ndertimit, inerte etj. Shit-blerje me shumice e pakice, eksport-import te mallrave te ndrysheem industriale, elektroshtepiake etj.

Image
Scanderbeg Residence, ne qender te Tiranes
Image
Kapanoni i Anijeve ne Pashaliman
Image
Certifikuar nga AQSERT
BS OHSAS 18001:2007
Image
Antenat Albtelecom
Image
Impjanti i Furnizimit me Nafte ne Portin e Shengjinit
Image
Muret rrethues Ministria e Mbrojtjes - Ndertim
Image
Kompleks banimi prane Unazes se Re, objekti 1
Image
Certifikuar nga AQSERT
EN-ISO 9001:2015
Image
Biblioteka Musine Kokalari - Rikonstruksion
Image
Urdhri i Farmacistit - Ndertim
Image
Policia Bashkiake Tirane - Rikonstruksion
Image
Certifikuar nga AQSERT
BS PAS 99:2012
Image
Kabineti i Audiometrise tek Spitali Francez - Ndertimn
Image
Kompleks banimi prane Unazes se Re, objekti 2
Image
Biblioteka Petro Zheji - Rikonstruksion
Image
Microsoft Albania
Image
Certifikuar nga AQSERT
EN-ISO 14001:2015
Image
Kompleks banimi prane Unazes se Re, objekti 3
Image
Kapanoni i Everest IE
Full Name
Phone Number
Current E-mail